ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης
  Ημ/νια: 30/09/2019 11:04:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΕΝΖ46ΨΖΤ3-Ο5Ε
 2. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 10_2019 1719
  Ημ/νια: 25/09/2019 13:51:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω1ΗΝ46ΨΖΤ3-ΩΘ9
 3. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 9_2019 1611
  Ημ/νια: 25/09/2019 13:48:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΕΠΠ46ΨΖΤ3-ΨΦΕ
 4. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 8_2019 1381
  Ημ/νια: 25/09/2019 13:45:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΓΣΤ46ΨΖΤ3-ΩΗΧ
 5. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 7_2019 1292
  Ημ/νια: 25/09/2019 13:38:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΦΠ946ΨΖΤ3-Π09
 6. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 6_2019 1261
  Ημ/νια: 25/09/2019 13:36:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΙ5546ΨΖΤ3-75Ξ
 7. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 5_2019 1259
  Ημ/νια: 25/09/2019 13:33:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω85346ΨΖΤ3-ΖΔΟ
 8. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 4_2019 0879
  Ημ/νια: 25/09/2019 13:31:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΛ4Σ46ΨΖΤ3-ΓΞΗ
 9. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 3_2019 0842
  Ημ/νια: 25/09/2019 12:41:00
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΠΧΦ46ΨΖΤ3-ΒΓ3
 10. Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ αρ. 2_2019 0841
  Ημ/νια: 25/09/2019 12:39:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω8ΙΒ46ΨΖΤ3-ΙΨΗ

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com