ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Συμφωνητικό απεντόμωση, απολύμανση, μυοκτονία και κουνουποκτονία όλων των χώρων της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης
  Ημ/νια: 21/11/2019 16:12:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 62ΠΞ46ΨΖΤ3-Ι6Ω
 2. Θέμα: Συμφωνητικό προμήθειας 10 καθσμάτων (σκαμπό) για το τμήμα Πληροφόρισης της Δ.Κ.Β.Σπάρτης
  Ημ/νια: 21/11/2019 16:11:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΜΨΘ46ΨΖΤ3-Δ3Ε
 3. Θέμα: Σύμβαση προμήθειας βιβλίων για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης
  Ημ/νια: 21/11/2019 16:05:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΟΨ846ΨΖΤ3-ΚΕ8
 4. Θέμα: Σύμβαση προμήθειας 8 πάγκων εργασίας (γραφεία) και 2 πάγκων εργασίας τοποθέτησης μηχανημάτων Ψηφιοποίησης
  Ημ/νια: 21/11/2019 15:59:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΦΞΗ46ΨΖΤ3-ΓΙ7
 5. Θέμα: Κατασκευή ειδικών ξύλινων βιβλιοστασίων για το τμήμα Λακωνικής Βιβλιογραφίας
  Ημ/νια: 21/11/2019 15:49:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΤ8Α46ΨΖΤ3-ΓΑΝ
 6. Θέμα: Σύμβαση προμήθειας 2 NAS SERVER και 1 Laptop
  Ημ/νια: 20/11/2019 12:02:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΞΓ346ΨΖΤ3-ΟΝΠ
 7. Θέμα: Σύμβαση προμήθειας έγχρωμου φωτοτυπικού μηχανήματος εως Α3
  Ημ/νια: 20/11/2019 11:53:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΥΚ146ΨΖΤ3-ΓΟ9
 8. Θέμα: Προμήθεια δύο (2) εξωτερικών σκληρών δίσκων (NAS SERVER) και ενός (1) φορητού υπολογιστή (LAPTOP)
  Ημ/νια: 19/11/2019 15:52:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΔΩΨ46ΨΖΤ3-Ε2Ε
 9. Θέμα: Προμήθεια δύο (2) εξωτερικών σκληρών δίσκων (NAS SERVER) και ενός (1) φορητού υπολογιστή (LAPTOP) για τις ανάγκες του Τμήματος Ψηφιοποίησης
  Ημ/νια: 19/11/2019 14:50:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΟΛΖ46ΨΖΤ3-5ΧΨ
 10. Θέμα: Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης
  Ημ/νια: 19/11/2019 13:57:35
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 658Κ46ΨΖΤ3-ΣΜΦ

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com